• (0372) 252 10 49
  • Merkez, Zonguldak

Zonguldak ASKF Tüzük

Tüzük Metni


MADDE 1 – Federasyonun Adı: Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’dur. Merkezi Zonguldak olup, kısa adı Zonguldak A. S. K. F.’dir.

MADDE 2 – Federasyonu kuran spor kulüpleri, merkezleri ve temsilcileri:

1- Alaplı Belediye Spor Kulübü Merkezi: Alaplı/Zonguldak

Temsilcileri: Kamil ÖZMEN, Tahsin ÖZYAMAK, Sedat GÖRMEZ.

2- Baştarla Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Nejdet OKUR, Naim ACAR, İbrahim AKKUŞ.

3- Çömlekçi Spor Kulübü Merkezi: Çaycuma/Zonguldak

Temsilcileri: Hasan ARSLANTAŞ, Selahattin KARABACAK, Burhanettin ÇAKIR.

4- Yakademirciler Spor Kulübü Merkezi: Çaycuma/Zonguldak

Temsilcileri: Eşref KERÇİN, Yakup DEMİR, Abdullah KERÇİN.

5- Doğan Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: Mustafa KUMPAS, Hüseyin KÖSE, Dursun KÖSE.

6- Çaydamar Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Yıldırım BALLI, İhsan GÜNAYDIN, Osman ULUDÜZ.

7- Güney Sanayi Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: Veli DEMİR, Sadık Çetin TURAN, Talat ŞARLI.

8- Gümeli Spor Kulübü Merkezi: Ereğli/Zonguldak

Temsilcileri: Selahattin ÇOBANOĞLU, K. Cengiz ALPOGO, Fevzi ÇOBANOĞLU.

9- Göynük Spor Kulübü Merkezi: Çaycuma/Zonguldak

Temsilcileri: Sadık Çetin TURAN, Bahattin ŞEN, Ercan GERİM.

10- Göztepe Belediye Spor Kulübü Merkezi: Ereğli/Zonguldak

Temsilcileri: Halil KURU, Bedri ARAS, Hulusi GÖKTAN.

11- Hacılar Spor Kulübü Merkezi: Çaycuma/Zonguldak

Temsilcileri: Mehmet İSTEK, Sabahattin YÜZLÜ, Recep ARAT.

12- Kazköy Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: Şendoğan DAMATOĞLU, Recep AKIN, Mehmet GÜNGÖR.

13- Kapuz Spor Kulübü Merkezi: Kapuz/Zonguldak

Temsilcileri: Sabri ÖZKAYA, Tahir BUYURUCU, M. Sezgin TÜRKMEN.

14- Karaelmas Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Sadık Çetin TURAN, Mustafa AŞÇI, Mustafa KAYA.

15- Kurtgücü Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: Halit OLGAÇ, Ali SAKA, Nuri ERKOL.

16- Orman Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Hüseyin TUNÇ, Mehmet ÇEVİK, Şeref GÜLTEN.

17- Üçburgu Spor Kulübü Merkezi: Devrek/Zonguldak

Temsilcileri: Satılmış KARADEMİR, Durmuş KARADEMİR, Sinan SEZER.

18- İnağzı Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Bedri BARUTÇU, Muzaffer ÖZTÜRK, Metin ŞENGÜN.

19- Bölüm Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: Salim AKYÜZ, Suat KARAHASAN, Saim KARAHASAN.

20- Belediye Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Alaattin GONCA, Necati AKKAŞ, Yalçın KAYA.

21- Stad Atletik Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Ilgaz GÜNEY, Sadık ÖZTEK, Muhittin ÖZDEMİR.

22- Terakki Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Cemil ACUN, Haldun ÖZDEMİROĞLU, Şevket YÜKSEL.

23- Yarımca Spor Kulübü Merkezi: Hisarönü/Zonguldak

Temsilcileri: Rahmi KABACI, Kemal ACAR, Hayrullah DEMİREL.

24- DSİ Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Nurullah ERGİN, Zafer İNAL, Soner ALKAN.

25- Karadon Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: S. Paşa HAZIR, Atagör BALABAN, Adil YILDIRIM.

26- Yenice Spor Kulübü Merkezi: Yenice/Zonguldak

Temsilcileri: Recep ERDEM, Celal ÖZGÜN, Cahit KARADAYI.

27- Taşkömürü Merkez Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Selami GENCER, Semih KOÇAK, Kadir KIZIL.

28- Akpınar Spor Kulübü Merkezi: Çaycuma/Zonguldak

Temsilcileri: Celal ÜNLÜTÜRK, Yusuf ÜNLÜTÜRK, Beytullah AKGÜL.

29- Türkali Spor Kulübü Merkezi: Kilimli/Zonguldak

Temsilcileri: Emrullah AYAR, Yılmaz TOPLUTEPE, Rauf ŞENER

30- Cumayanı Spor Kulübü Merkezi: Çatalağzı/Zonguldak

Temsilcileri: Tacettin KÖSE, İ. Hakkı PALABAŞ, Necati CİNOĞLU.

31- Acılık Esnaf Spor Kulübü Merkezi: Acılık/Zonguldak

Temsilcileri: Yılmaz UZ, M. Uğur ACAR, M. Ferruh GERAY.

32- Yeşiltepe Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Ömer RAKANOĞLU, Enver CEVAHİR, Mehmet ERSES.

33- Kasaptarla Spor Kulübü Merkezi: Kozlu/Zonguldak

Temsilcileri: Hikmet ERDEM, Ersin SARISOY, Hüseyin AYKUL.

34- Muslu Spor Kulübü Merkezi: Zonguldak

Temsilcileri: Mevlüt BAŞOĞLU, Zeki POYRAZ, Osman Zeki ÖZPOYRAZ.

35- Safranbolu Spor Kulübü Merkezi: Safranbolu/Zonguldak

Temsilcileri: İsmail GÖNDER, Mehmet ŞENGÜL, İbrahim AYHAN.

MADDE 3- Federasyonun amacı, üye kulüplerin kaynak ve gücünü birleştirmek, yardımlaşmak, birlikte ortak kullanabilecekleri araç ve gereçlere sahip olmak, saha ve tesisler kurup kullanmak, birlikte sportif eğitim olanakları sağlamak ve öğreticilerin istihdamı için önlemler almak, üye spor kulüplerine her alanda destek olmak ve yardım etmek ile Türk Amatör Sporu’nun gelişmesine katkıda bulunmaktır.

MADDE 4- Zorunlu durumlar:

Sporla ilgili Devlet kuruluşlarınca kayıt ve tescil edilmemiş Gençlik ve Spor Kulüpleri ile Spor Kulüpleri, Federasyona üye olamazlar.
Federasyon, tüzel kişilik kazandıktan, tüzük değişikliklerini değişiklikten, her seçim sonunda Yönetim ve diğer kurullara seçilenlerin ad, soyad ve adreslerini seçimden itibaren bir ay içinde Devletin Spor Kulübleriyle ilgili Genel Müdürlüğü’ne bildirmek zorundadır.
Federasyon, kuruluş amacı dışında etkinlik gösteremez. İlgili Devlet kuruluşlarının etkinliklerine müdahale edemez. Uluslar arası Spor Kuruluşlarıyla resmi bağlantı ve ilişki kuramaz.
MADDE 5- İlkeler:

Kulüpler, kulüplerle Devlet, gönülle ve özel kurullar arasında yasal yollarla yakınlaşma sağlar. Üye kulüpler arasında ayrıcalık yapmaz.
Yasa ve Yönetmeliklerin öngördüğü yasaklara ve kurallara uyar.
Sporda demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur.
Türk spor camiasına, Türk spor ailesi gözü ile bakar; yönetici, sporcu, antrenör, hakem ve öteki görevliler arasında sevgi ve dostluk bağını oluşturmakta büyük çaba gösterir.
Türk spor dallarında ‘Hakemler, yargıç kadar saygındır’ ilkesini benimser, savunur ve yaygınlaştırmaya çalışır.
MADDE 6- Etkinlik konuları:

Kulüplere gelir kaynakları bulmaya çalışır, maddi ve ayni yardım yapar, bunun için yarışma, müsabaka, maç, gece, piyango, sergi, yayın ve benzeri gelir getirici çalışmalarda bulunur.
Sağlık, sosyal güvenlik, araç-gereç gibi sorunlara eğilir; üyesi bulunduğu konfederasyonun tüzük yönetmeliklerine uyar.
Basın ve yayın organları, afiş, broşür ve benzeri halkla ilişkiler yöntemleriyle kamuoyu oluşturur.
Kulüplerin ve mensuplarının yasa ve yönetmeliklere uygun harekette bulunmaları için önderlik, bu konuda Devlet kuruluşlarıyla ilişki kurar.
Kulüplerin uğraştıkları spor dallarıyla ilgili sorunlarına yardımcı olur.
Her kademedeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yapar.
Konusuyla ilgili üst kuruluşa ve spora ilişkin kooperatiflere üye olabilir. Yasaların izin verdiği işletmeler kurabilir.
Beden Eğitimi ve spor konusunda araştırmalar yapar, görüş ve öneriler hazırlayarak ilgililere bildirir.
Federasyon ve Spor Kulüpleri lokal sağlık araçları bulmaya çalışır ve yatırım yapar.
Spor mevsiminin başlaması nedeniyle açılış törenleri düzenleyebilir. Spor Kulüplerinin sporla ilgili basın, kamu, özel ve gönüllü kuruluşların önemli günlerinde manevi ilgi gösterir. Resmi bayramlarda ve Devlet büyüklerinin anıldığı törenlerde kulüplerin ve amatör sporcuların Federasyonun önderliğinde katılım ve katkıda bulunmasını sağlar.
MADDE 7- Federasyona nasıl üye olunur?

Federasyona her türlü yasal işlem ve görevlerini yerine getirmiş, spor yapmak ve yaptırmaktan başka amacı bulunmayan, Devletin kabul ettiği spor dallarından birinde veya birkaçında uğraşan aynı amaçlı spor kulüpleri üye olabilir.
Kuruluş amacı spor yaptırmak ve spor yaptıran kuruluşlara (kulüplere) yardımcı olmak amacı ile kurulan kuruluşların kuracağı Spor Kulüpleri, Z. A. S. K. Federasyonu’na üye olamaz.
MADDE 8- Sporla uğraşan kulüplerin üye olabilmeleri için, kendi Genel Kurullarında karar almaları ve bu kararı bir yazı ile Federasyona bildirmeleri zorunludur.

MADDE 9- Federasyon Yönetim Kurulu, ilk toplantısında üyelik başvurusunu görüşüp karara bağlar.Üyelik başvurusunun en geç bir ay içinde değerlendirilip cevaplanması zorunludur.

MADDE 10- Üyeliğin sona ermesi:

Üye Spor Kulübünün kendi Genel Kurullarında 2/3 çoğunlukta aldığı bir kararla Federasyondan ayrılması mümkündür. Ancak, üye kulüp bu isteğini Genel Kuruldan en az 15 gün önce yazılı gerekçeli olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Genel Kurulda Federasyon Temsilcisine karar öncesi söz hakkı verilmesi de zorunludur.

MADDE 11- Onur Kurulu kararıyla ve mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle kulüpler üyelikten çıkarılabilir. Üye kulübün kendi Genel Kurulunda fesih kararı almasıyla da üyelik son bulur.

MADDE 12- Üye kulübün başka bir Federasyona üye olması da üyeliği sona erdirir. Ancak, bu kararın alındığı Genel Kurulda karar öncesi Federasyon Temsilcisinin de söz hakkı vardır.

MADDE 13- Kulüpler üye aidatları olarak aylık bir YTL (1 YTL), yıllık oniki YTL (12 YTL) öderler.

Yeni üye olacak kulüplerden ilk katılım payı olarak, bir defaya mahsus üyeliğe kabul edildiği tarihteki lige katılım bedeli kadar katılım payı öder.
MADDE 14- Federasyon organları:

Genel Kurul
Onur Kurulu
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Yürütme Kurulu
Disiplin Kurulu
MADDE 15- Üye kulüpler, Federasyon Genel Kuruluna iki şekilde katılır.

Kulüpler kendi Genel Kurullarında üç (3) asil ve üç (3) yedek delege seçer. A. S. K. F. Genel Kurulunda temsil edilirler.
Kulüpler kendi Genel Kurullarında üç (3) asil ve üç (3) yedek üyenin tespiti için Yönetim Kuruluna yetki verir. Her ikisinde de Genel Kurul kararı şart olup, Kongre sonrası Divan Tutanağı’na Z. A. S. K. Federasyonu’na yazı ile bildirirler.
Faal hakem, gözlemci, antrenör ve faal sporcular A. S. K. F. Delegesi olamazlar.
Sekiz aydan (240 gün) fazla ceza alanlar A. S. K. F. Delegesi olamazlar.
A. S. K. Federasyonu Genel Kurulları üç (3) yılda bir Haziran ayında toplanır.
MADDE 16- Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulu kararıyla da olağanüstü toplanır.

MADDE 17- Genel Kurul toplantılarının günü, yeri, saati ve gündemi toplantıdan on beş (15) gün önce yerel bir gazete ile veya Z. A. S. K. Federasyonu internet sitesi vasıtasıyla duyurulur.

MADDE 18- Genel Kurula katılma hakkı bulunan delege sayısı, Yönetim, Denetim, Onur ve Disiplin kurulları asil üyeliklerin toplamının iki (2) katından aşağı olamaz.

MADDE 19- Genel Kurul toplantılarına Yönetim, Denetim, Onur ve Disiplin Kurulu asil üyelikleri delege olarak katılabilirler.

MADDE 20- Delegeler toplantıya fotoğraflı kimlik belgelerini göstererek ve listeleri imzalayarak katılırlar. Genel Kurulda bir delege kendi oyu dışında başka bir delegeyi temsiler oy kullanamaz.

MADDE 21- Kulüpler Genel Kurullarında seçtikleri delegeleri bir yazı ile Genel Kurul öncesi bildirirler. Genel Kurullarında başka delege seçemezlerse eski seçilen delegeler yenisi seçilene kadar haklarını korurlar. Delegeler Genel Kurullarını en az yirmi (20) gün önce bildirirler.

MADDE 22- Genel Kurul toplantılarını yürütmek için bir Divan Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, iki sekreter Genel Kurul Üyeleri arasından açık oylama ile seçilir.

MADDE 23- Genel Kurulda sadece gündemde olan konular görüşülür. Ancak, Genel Kurula katılan üyelerin en az 1/5’inin yazılı isteği ile gündeme Genel Kurulca ek yapılması zorunludur. Tüzük maddelerinin değiştirilmesi veya yeni maddelerin ilave edilmesi için Genel Kurula katılan delegelerin 2/3’ünün oyu gereklidir. Genel Kurulda kararlar Meclis delegelerinin en az yarısından bir (1) fazlasının oyu ile alınır. Organların seçimi ve Federasyonun dağılması (feshi) dışında kalan konulardaki kararlar da açık oy ile yapılır.

MADDE 24- Genel Kurul toplantısını izleyen yedi (7) gün içinde Yönetim Kurulunca Yönetim, Onur, Denetim ve Disiplin Kurullarını oluşturan isimler yasada öngördüğü şekilde en büyük Mülki Amirliğine verilir.

MADDE 25- Genel Kurul toplantılarını Genel Başkan veya görevlendireceği bir Yönetici açar.

GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 26- Genel Kurul Yönetim, Denetim, Onur ve Disiplin Kurullarını gizli oy ile seçer.

MADDE 27- Yönetim ve Denetim Kurullarınca hazırlanan raporları görüşüp karara bağlar.

MADDE 28- Geçmiş uygulamaları gözden geçirir, gelecek dönemin çalışma programını görüşür.

MADDE 29- Yönetim ve Onur Kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları sonuca bağlar.

MADDE 30- Taşınır veya taşınmaz malların satın alınması için Yönetim Kuruluna yetki verir. Federasyonun amacına yönelik çalışması için öneriler yapar.

MADDE 31- Gerektiğinde Federasyonun dağılmasını kararlaştırır.

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

MADDE 32- Federasyon Yönetim Kurulu, iki Genel Başkan, bir Genel Sekreter ve on yedi (17) üyeden oluşur. Genel Kurul, Yönetim Kurulunu on yedi yedeği ile birlikte gizli oyla üç (3) yıl için seçer.

MADDE 33-

Yönetim Kurulu normal olarak Başkanın bilgisi dahilinde Genel Sekreter tarafından hazırlanan gündem dahilinde ayda bir, ayın ilk haftası toplanır.
Yönetim Kurulu toplantılarını il dahilinde ve il dışında yapabilir. Toplantılara gerekli hallerde Federasyon Yönetimi tarafından ilgili kişiler (sporla ilgili) çağırılır, harcırahları ve iaşeleri ödenir.
S. K. Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine aday olacak delegelerin kulüplerinde dört (4) yıl Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olması, ayrıca kanunlarla belirlenmiş suçlardan ceza ve hüküm giymemiş olması (affedilmiş olsalar bile), seçilmeyi engelleyici spor disiplin cezaları ile Federasyon Disiplin Kurulu tarafından cezalandırılmamış olmaları gerekir.
MADDE 34- Yönetim Kurulu, Genel Kurullardan sonraki ilk toplantılarında iki Genel Başkan Vekili, üç Başkan Yardımcısı, bir Sayman, bir Eğitim Sekreteri, bir Örgütlenme Sekreteri ve bir Genel Sekreter Yardımcısı ile diğer yardımcı yöneticileri belirler.

MADDE 35- Arka arkaya iki toplantıya özürsüz katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

MADDE 36- Genel Başkanın ve Genel Sekreterin istifa etmesi yada görevlerini yapamaz duruma gelmesi halinde, Yönetim Kurulu kendi arasında Genel Başkan ve Genel Sekreteri seçer.

MADDE 37- Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kararlarını ve Federasyonun amacı ile ilgili işleri yürütür.

MADDE 38- Kulüplerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaşmayı sağlar.

MADDE 39- Kulüplerin araç-gereç, eğitim, sağlık, kamp, sporcu alma ve verme, tesisler, lokal, spor yayını, antrenör, yönetici, yarışma, yarışmalar öncesi ve sonrası sosyal güvenlik ve benzeri konulardaki sorunlarına çözüm getirmeye çalışır.

MADDE 40- Federasyonun üç yıllık çalışma programını düzenler ve uygular. Gerektiğinde yasalar içinde ücretli kişi çalıştırabilir.

FEDERASYON GENEL BAŞKANININ GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 41- Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.

MADDE 42- Gelir ve Gider belgelerini onaylar.

MADDE 43- Özel ve tüzel kişilerden tüm kurumlar karşısında Federasyonu temsil eder, çıkartılacak yayının sahibidir.

MADDE 44- Basına demeç ve bilgi verir. Açıklamalarda bulunur. Basın toplantıları düzenler. Bu konudaki yetkilerini Yönetim Kurulunun da uygun bulması halinde başka arkadaşlarına devredebilir.

GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ

MADDE 45- Federasyonun yazışmalarından sorumludur.

MADDE 46- Üye kulüpler, Devlet kuruluşları ve öteki kurumlar arasında haberleşme alanı kurar. Tüm yayın araç-gereç üretimi konularında Genel Başkanın ve Yönetim Kurulunun bilgisi için Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda görev yapar.

MADDE 47- Saymanın mali işlerinden, Eğitim Sekreterinin eğitim işlerinden, Örgütlenme Sekreterinin örgütlenme işlerinden, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda sorumludur.

DENETİM KURULU ve YETKİLERİ

MADDE 48- Denetim Kurulu, Genel Kurulca gizli oy ile seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

MADDE 49- Denetim Kurulu, normal olarak altı (6) ayda bir toplanır. Federasyonun tüm işlerini denetler ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

MADDE 50- Denetim Kurulu, hesapları her zaman inceleyebilir.

ONUR KURULU ve YETKİLERİ

MADDE 51- Genel Kurulca gizli oy ile seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

MADDE 52- Yasalara, tüzük, yönetmelik, ilke ve amaçlara aykırı davranan Yönetici, diğer mensuplar ve üye kulüplere üç (3) ay ile iki (2) yıl arasında değişen geçici çıkarma, görevden uzaklaştırma ve haklardan yoksun bırakma ile sürekli çıkarma cezaları verebilir.

MADDE 53- Cezalandırılan Yönetici ve üye dernekler, Onur Kurulundan sonuç alamazlarsa Genel Kurula itiraz edebilirler.

MADDE 54- Onur Kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları, aynı kurullar itiraz üzerine bozabilir. Genel Kurulun kabul veya bozma kararı kesindir.

YÜRÜTME KURULU

MADDE 55- Yürütme Kurulu Genel Başkan, Genel Sekreter, Sayman dahil dokuz (9) üyeden oluşur. Yürütme Kurulunun Genel Başkan, Genel Sekreter, Saymanın dışındaki üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenir. Toplantı yerini ve zamanını Yürütme Kurulunun tanıdığı yetkiler doğrultusunda görev yapar. Kararları alır, ayrı bir deftere (Noter onaylı) işler. Süre, zaman ve yerlerini Yürütme Kurulu kendisi saptar. Yönetim Kurulunun tanıdığı yetkiler doğrultusunda görev yapar ve kararları ayrı bir deftere işlenir. Yürütme Kurulu Karar Defteri’nin Noter’den onaylı olması zorunludur.

FEDERASYON GELİR KAYNAKLARI ve GİDERLERİ

MADDE 56- Üye spor kulüplerinden alınacak Katılım Payları, yardım ve bağışlar, balo, konser, gece, piyango, spor yarışmaları, yayın, banka ve öteki gelirlerle Konfederasyonun yardımları Federasyon gelirlerini oluşturur.

MADDE 57- Federasyon Yönetim Kurulunca karar verilmiş Başkan veya yetkili kılınacak üye ve üyelerce onaylanmış yasal belgelere bağlanmış her türlü tüketim ve ödeme, Federasyonun gideridir.

ZORUNLU DEFTER ve BELGELER

MADDE 58- Üye Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri, Gelen-Giden Evrak Defteri, Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri, Gelir-Gider Defteri, Karar Defteri. Bu defterlerin Noterce onaylanması zorunludur. Defter ve belgeler en az beş (5) yıl saklanır.

ZORUNLU DEFTER ve BELGELER

MADDE 59- Federasyonun dağılması veya dağıtılması şu şekilde olur:

Federasyon Genel Kurulunda toplantıya katılan delegelerin 2/3 çoğunluğunun kararı ve gizli oy ile,
Üye sayısının Federasyon için gerekli sayının altına düşmesi halinde,
Yargı organları sonucu.
MADDE 60- Federasyonun dağılması veya dağıtılması halinde ilgili yasalarda aykırı bir hüküm bulunmadığı takdirde tüm mal ve paraları üye spor kulüpleri arasında eşit olarak paylaştırılır.

ÖTEKİ KURULLAR

MADDE 61- Federasyon Yönetim Kurulu, üyesi bulunduğu Konfederasyon tüzük ve yönetmelikleriyle çelişmeyecek şekilde, çalışmaların daha verimli olması için Danışma, Basın, Hukuk, Araştırma, Dış İlişkiler ve benzeri kurullar oluşturabilir.

MADDE 62- Federasyon Yönetim Kurulu, Konfederasyonun tüzük ve yönetmelikleriyle çelişmeyecek şekilde gerekli gördüğü konularda iç yönetmelikler hazırlayabilir.

DİSİPLİN KURULU ve YETKİLERİ

MADDE 63-

A) Disiplin Kurulu, Genel Kurul delegeleri arasından gizli oy ile seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, kendi arasında bir Başkan ve iki Üye seçerek göreve başlar. Federasyon tüzük, yönetmelik, ilke ve politikasıyla Yönetim Kurulu kararlarına ve yürürlükteki yasalarla yönetmeliklere aykırı davranan üye kulüpler, Federasyon organlarının mensupları ve delegeleri hakkında duruma göre:
a) Uyarı,
b) Üç (3) ay – iki (2) yıl arasında değişen geçici çıkarma,
c) Görevden uzaklaştırma,
d) Haklardan yoksun bırakma,
e) Federasyonun yapacağı ayni ve nakdi ve buna benzer yardımlardan yoksun bırakma,
f) Sürekli çıkarma cezaları verebilir.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından savunma için verilen on (10) günlük sürenin dolmasından sonra Genel Sekreter tarafından üç (3) gün içerisinde toplantıya çağırılır. Disiplin Kurulu, isterse sözlü savunma da alabilir. Kararını, bir (1) ay içerisinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

B) Disiplin Kurulunca kararlaştırılmış ve Yönetim Kurulunca da kabul edilmiş cezalandırmaları ancak Genel Kurul bozabilir. Bunun için ceza alanlar, kendilerine yapılan tebligattan sonra on beş (15) gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna müracaat edecek olursa, bu müracaat Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır. Yapılan tebligat, postaya veriliş tarihi itibariyle başlar. Zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Genel Kurulun kabul veya bozma kararı kesindir.

GEÇİCİ MADDELER

1- Federasyonun organları oluşana dek işleri yürütmeye ve temsil etmeye yetkili Geçici Yönetim Kurulu şöyledir:

Genel Başkan : Nurullah ERGİN

Adresi : DSİ İl Müdürlüğü/Zonguldak

Genel Başkan Vekili : Yıldırım BALLI

Adresi : Meşrutiyet Mahallesi Hasan Karabacak Sokak

Yeniceliler Kooperatifi B1 Blok Daire: 1 Zonguldak

Genel Başkan Vekili : Haldun ÖZDEMİROĞLU

Adresi : Nizam Caddesi Ticaret İş Hanı Kat: 4 No: 36 Zonguldak

Genel Sekreter : Sadık Çetin TURAN

Adresi : TTK Karadon Müessesesi Plan Bürosu Kilimli/Zonguldak

Genel Sekreter Yardımcısı : Eşref KERÇİN

Adresi : Böl. İd. Mah. Yaz. İş. Müd. Papila İş Hanı Zonguldak

Mali Sekreter : Nejdet OKUR

Adresi : Nizam Caddesi Çakmak İş Hanı Kat: 4 Zonguldak

Örgütlenme Sekreteri : Sabri ÖZKAYA

Adresi : Yeni Mahalle Bağlık Sokak No: 20 Zonguldak

Eğitim Sekreteri : Ilgaz GÜNEY

Adresi : TTK Direk Servisi Yeni Liman Direk Anbarı Zonguldak

Eğitim Sekreteri Yard. : Hüseyin TUNÇ

Adresi : Orman Şube Müdürlüğü Zonguldak

2- Yazışmayı ve tebligatları almaya yetkili kişiler:

a) Nurullah ERGİN
b) Yıldırım BALLI
c) Sadık Çetin TURAN
MADDE 64- İş bu tüzük, 03.11.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile değişen 15., 32. ve 55. maddeleri ile son şeklini almıştır.

a) 27.09.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul kararı ile tüzükteki 13-a, 15-e ve 17. maddeleri ile 63-a Disiplin Kurulu Görev ve Yetkileri maddeleri ile son şeklini almıştır.
MADDE 65- Tüzükte yer almayan konularla ilgili yasalar geçerlidir.